Nabídka webinářů

Nabídka webinářů pro pěstouny Speramus s.r.o.
Vzhledem k aktuálně platným epidemiologickým opatření Vlády ČR, není možné uspořádat vzdělávání, kde by došlo k osobnímu kontaktu. Proto byly plánované přednášky nahrazeny online formou vzdělávání = webináře.

Přihláška na vzdělávání
přihlásit se můžete zde kliknutím na odkaz

Komunikace s puberťákem  
Datum konání: 19. 5. 2021, 15:00 – 17:00
Lektorky: Mgr. Lucie Hašková a Michaela Šťastná, DiS.

Paní lektorka Mgr. Lucie Hašková je ředitelkou nízkoprahového klubu HUSITA a zároveň sociální pracovnicí. Věnuje se také rodinné terapii dle TSTS (= Transformační Systemická Terapie Virginie Satirové).

Paní lektorka Michaela Šťastná, DiS. je sociální pracovnice v nízkoprahovém klubu HUSITA a zároveň je terapeutkou ve výcviku TSTS (= Transformační Systemická Terapie Virginie Satirové).

Webinář se koná 19. 5. 2021 online od 15:00 do 17:00 (= garance 2h) na platformě Google Meet (je nutné mít vytvořený emailový účet na Google = gmail.com). V případě zájmu o technickou podporu a pomoc se na nás neváhejte obrátit (martina.jinkova@mtrebova.charita.cz).

Přihlásit na konkrétní webinář se můžete prostřednictvím formuláře výše.

Cena webináře je 650 Kč/osoba

Délka webináře je 2 hodiny.

Pěstouni, které doprovází Centrum pěstounské péče Cesta cenu webináře nehradí.

Pokyny k přihlášení Vám zašleme před konáním akce na emailovou adresu uvedenou v přihlašovacím formuláři. Webinář se bude konat v prostředí Google meet, je potřebné mít ve vašem počítači aktivní (zřízený) Gmail. Setkání bude možné sledovat i na mobilním telefonu se systémem Android, kde je Gmail přednastaven.

Podmínky platby (netýká se pěstounů doprovázených Centrem pěstounské péče Cesta Charity Moravská Třebová):
Prosím o uhrazení ceny webináře převodem na číslo účtu 107-5233500287/0100 nejpozději 5 pracovních dnů před konáním webináře. Do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno.
Po skončení webináře Vám bude zasláno Osvědčení o absolvování webináře a faktura o zaplacení ceny semináře. Tuto fakturu Vám proplatí vaše doprovázející organizace nebo OSPOD po předložení Osvědčení.

Storno podmínky:
Při odhlášení 3 a více pracovních dní před konáním webináře, bude vráceno 50% ceny webináře.
Při odhlášení 1 den a méně před konáním webináře, propadá celá částka za webinář.

Tuto vyplněnou přihlášku pošlete mailem na adresu martina.jinkova@mtrebova.charita.cz nebo poštou na adresu Svitavská 44, 571 01 Moravská Třebová.

Zaškrtnutím políčka ODESLAT v přihlášce dáváte svůj výslovný souhlas s evidencí osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, kontaktní údaje). Osobní údaje budou použity pouze pro vnitřní potřebu Speramus s.r.o., t.j. k vedení a zpracování dokumentace v souladu s GDPR. Svůj souhlas můžu kdykoliv písemně odvolat.

SPERAMUS s. r. o., sociální podnik Charity Moravská Třebová
Vás srdečně zve v rámci vzdělávání pro pěstounské rodiny na webináře.

Většinou se všechny webináře se konají online v čase od 15:00h do 17:00h s garancí 2h vzdělávání.

V první polovině roku 2021 proběhnou tyto webináře:

27. 1. 2021 „Komunikace a každodenní život v době COVIDU“
lektor: PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková

11. 3. 2021 „Ztráta osoby blízké v rodině dítěte a vyrovnání se s tím“
lektor: Mgr. Jeanne Radosová

27. 4. 2021 „Náctiletí a alkohol – Běžné experimentování nebo hrozba?“
lektor: Mgr. et. Mgr. Jan Zahradník

29. 4. 2021 „Identifikace potřeb dětí podle věku“
lektor: Věra Bechyňová, DiS.

PŘESUNUTO NA ČERVEN
„První pomoc při úrazech venku“
lektor: Bc. Ivan Dimov
Bc. Ivan Dimov vystudoval vysokou zdravotnickou školu obor zdravotnický záchranář. Má 8 letou praxi ve zdravotnictví. Svoji kariéru započal na oddělení urgentního příjmu, následně v soukromém chirurgickém centru, také na ZZS Bratislava jako zdravotnický záchranář a od 11/2020 je zaměstnán jako zdravotnický záchranář ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na koronární jednotce – akutní kardio JIP. Získal již několik certifikací – FPOS (= First Person On Scene); MIRA (Medicine In Remote Areas); CLS (Combat Lifesaver); certifikace vodní záchrany a horské záchranné služby.

19. 5. 2021 „Komunikace s puberťákem“
lektorky: Mgr. Lucie Hašková a Michaela Šťastná, DiS.
Paní lektorka Mgr. Lucie Hašková je ředitelkou nízkoprahového klubu HUSITA a zároveň sociální pracovnicí. Věnuje se také rodinné terapii dle TSTS (= Transformační Systemická Terapie Virginie Satirové).

Paní lektorka Michaela Šťastná, DiS. je sociální pracovnice v nízkoprahovém klubu HUSITA a zároveň je terapeutkou ve výcviku TSTS (= Transformační Systemická Terapie Virginie Satirové).

11. – 13. 6. 2021 „Budování citového pouta“
lektor: Mgr. et Bc. Lenka Ságnerová, Dipl.erg.
Víkendový pobyt bude/nebude uskutečněn dle platných epidemiologických opatření Vlády ČR z důvodu šíření nákazy COVID-19

V průběhu května a června 2021 proběhne online webinář s Mgr. Lenkou Velebnou na téma „Špatné začleňování dětí do kolektivu“

V druhé polovině roku 2021 proběhne online přednáška na téma „První pomoc při úrazech dětí vevnitř (doma)“, kterou též bude vést Bc. Ivan Dimov. Dále bude uskutečněn webinář na téma „Dítě s traumatem“, který povede Mgr. Bc. Pavel Šimon.

Na druhou polovinu roku je dále připraven webinář od Mgr. Karolíny Ranglové, kde prozatím není téma blíže specifikováno.

Termíny všech plánovaných přednášek budou včas upřesněny. Těšíme se na Vás – kolektiv Centra pěstounské péče Cesta.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *